Şartlar & Koşullar

Sitemizi (alokuryeistanbul.com) kullanmadan önce lütfen bu 'site kullanım koşullarını' dikkatlice okuyunuz. Bu web sitesini kullanan müşterilerimizin aşağıdaki şartları kabul ettikleri varsayılmaktadır. Sitemizde yer alan web sayfaları ve bunlara bağlı tüm sayfalar ("site") ALO KURYE şirketinin (Şirketinin) mülkiyetindedir ve ALO KURYE şirketi (Şirket) tarafından işletilmektedir. Siz ('Kullanıcı'), sitedeki hizmeti kullanmakla ve kullanmaya devam etmekle, sitede sunulan tüm hizmetlerden yararlanırken aşağıdaki koşullara tabi olursunuz. Bağlı olduğunuz kanunlar uyarınca sözleşmede yazılı şartlarla sözleşme imzalama hak, yetki ve hukuki ehliyetine sahip olduğunuzu, 18 yaşından büyük olduğunuzu, okuyup anladığınızı kabul etmektesiniz. İşbu sözleşme, taraflara sözleşme konusu site üzerinde hak ve yükümlülükler yüklemektedir ve taraflar bu sözleşmeyi kabul ettiklerinde yukarıda belirtilen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında ve süresi içinde yerine getireceklerini beyan ederler.

SORUMLULUKLAR

a. Şirket, fiyatlarda ve sunulan ürün ve hizmetlerde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar.

b. Şirket, üyenin sözleşme konusu hizmetlerden teknik arızalar dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.

c. Kullanıcı, sitenin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını veya bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacıyla başka herhangi bir işlemde bulunmayacağını, aksi halde 3. Kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olduğunu peşinen kabul eder.

d. Kullanıcı, sitedeki faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve görgü kurallarına aykırı, hukuka aykırı, üçüncü kişilerin haklarını zedeleyici, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarına zarar verir, telif haklarını ihlal eder, yasa dışı faaliyetleri teşvik eder. içerik üretmemeyi ve paylaşmamayı kabul eder. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda 'Site' yetkilileri bu tür hesapları askıya alabilir veya kapatabilir, yasal işlem başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden gelen etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi taleplerini paylaşma hakkını saklı tutar.

e. Site üyelerinin birbirleriyle veya 3. şahıslarla olan ilişkileri kendi sorumluluğundadır.

Fikri Mülkiyet Hakları

2.1. Bu Site'de yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları, siteyi işleten ve sahibi şirkete veya ilgili kişiye ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. yasa. Bu Siteyi ziyaret etmek veya bu Sitedeki hizmetlerden yararlanmak, bu tür fikri mülkiyet haklarına ilişkin herhangi bir hak vermez.

2.2. Sitedeki bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve aktarılamaz. Site'nin tamamı veya bir kısmı başka bir internet sitesinde kullanılamaz.

Gizli bilgiler

3.1. Şirket, kullanıcıların site aracılığıyla ilettiği kişisel bilgileri üçüncü şahıslara açıklamayacaktır. Bu kişisel bilgiler; ad-soyad, adres, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi Kullanıcı'yı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgileri içermekte olup, kısaca "Gizli Bilgiler" olarak anılacaktır.

3.2. Kullanıcı sadece promosyon, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. kullanabilir. Site sahibi firmaya iletişim, portföy durumu ve demografik bilgilerinin bağlı olduğu iştirakleri veya grup şirketleri ile paylaşılmasına muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder. bağlı olup, pazarlama faaliyetleri kapsamındaki kullanımı ile sınırlıdır. Bu kişisel bilgiler şirket bünyesinde müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiki çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.

3.3. Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca bu bilgilerin usulüne uygun olarak talep edilmesi ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olması halinde resmi makamlara açıklanabilecektir.

4. Garanti Dışı Durum: BU SÖZLEŞME MADDESİ, GEÇERLİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE GEÇERLİ OLACAKTIR. ŞİRKET TARAFINDAN SAĞLANAN HİZMETLER "OLDUĞU GİBİ" VE "MEVCUT OLDUĞU GİBİ" TEMELİNDE SAĞLANMAKTADIR. HİÇBİR ZIMNİ SATILABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VEYA İHLAL ETMEME GARANTİSİ OLMAKSIZIN YASAL VEYA DİĞER AMAÇLARLA İLGİLİ HERHANGİ BİR GARANTİ VERMEZ.

Kayıt ve Güvenlik

Kullanıcı, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini sağlamalıdır. Aksi halde işbu Sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve Kullanıcı'ya bilgi verilmeden hesap kapatılabilecektir. Site ve üçüncü şahıslara ait sitelerde şifre ve hesap güvenliğinden kullanıcı sorumludur. Aksi halde veri kaybından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden Şirket sorumlu tutulamaz.

Mücbir Sebep

tarafların kontrolünde olmayan; Sözleşmeden doğan doğal afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintileri (topluca aşağıda "Mücbir Sebep" olarak anılacaktır). Yükümlülükler taraflarca yerine getirilemez hale gelirse taraflar sorumlu değildir. Bu süre zarfında Tarafların işbu Sözleşme'den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır.

Sözleşmenin Bütünlüğü ve Uygulanabilirliği

Bu sözleşmenin şartlarından biri kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini sürdürecektir.

Sözleşme Değişiklikleri

Şirket, sitede sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını dilediği zaman kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Kullanıcı'nın sorumluluğundadır. Kullanıcı sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri kabul etmiş sayılır.

Bildirim

İşbu Sözleşme ile ilgili olarak taraflara gönderilecek tüm bildirimler, Firma'nın bilinen e-posta adresi ve kullanıcının üyelik formunda belirttiği e-posta adresi aracılığıyla yapılacaktır. Kullanıcı, üye olurken belirttiği adresin geçerli bir tebligat adresi olduğunu, değişiklik olması halinde 5 gün içinde karşı tarafa yazılı olarak bildireceğini, aksi takdirde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

Kanıt Konvansiyonu

Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemlerden doğabilecek her türlü ihtilaflarda Tarafların defter, kayıt ve belgeleri, bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecektir. , kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.

Uyuşmazlık Çözümü

İşbu Sözleşme'nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü ihtilafların çözümünde İstanbul (Merkez) Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Paylaş :