Kullanım Şartları


Şartlar Ve Koşullar

Aşağıda belirtilen terimlerin her biri, bu satış koşullarında alokuryeistanbul.com hizmeti (bundan böyle "koşullar" olarak anılacaktır) aşağıdaki anlamlara sahiptir. Bir, reklam verenin kendi sorumluluğunda olan editoryal yazısının, bir ürün veya hizmeti satın almak, kiralamak veya satmak, web sitesi veya mobil'den yayınlamak için sunduğu, tüm unsur ve verileri (görsel, metinsel, ses, fotoğraf, çizim) ifade eder. İstanbul'da yerleşik, herhangi gerçek veya tüzel kişi, kişisel ya da kurumsal bir hesaba sahip olan ve bu hesaptan web sitesinde bir reklam göndermiş demektir. Herhangi bir kurye reklamı veren, reklam yayınlama ve/veya yönetmek için kişisel hesaba bağlı olmalıdır. Reklam, para yatırma işlemi otomatik olarak, reklam verene bir kişisel hesap açılmasını gerektirir.

Kişisel Hesap: Herhangi bir reklam verenin, oluşturması gereken ve reklamlarını yaymak, yönetmek ve görüntülemek için web sitesinden bağlanması gereken boş alanı ifade eder.

Alo Kurye: Ticaret ve şirketler sicilinde {Firmanızın Kayıt Numarası} numarasıyla kayıtlı olan, {şirketiniz} web ve mobil sitesini yayınlayan ve işleten şirket anlamına gelir.

Müşteri Hizmetleri: Alo kurye, reklam verenin daha fazla bilgi alabileceği departman anlamına gelir. Bu hizmete, web site ve mobil bağlantıya tıklayarak e-posta yoluyla ulaşılabilir.

Alo Kurye Hizmeti: Web site ve mobilden kullanıcı ve reklam verenlere sunulan hizmetler anlamına gelir.

Web Sitesi: Alo kurye tarafından işletilen ve esas olarak https://www.alokuryeistanbul.com/ URL'sinden erişilen ve kullanıcı ve reklamcıların İnternet aracılığıyla hizmete erişmesine izin veren web sitesi anlamına gelir .

Mobil Site: Alo kurye tarafından işletilen https://www.alokuryeistanbul.com/ URL'sinden erişilebilen, kullanıcı ve reklam verenlerin cep telefonu üzerinden erişmelerine izin veren mobil sitedir .

Kullanıcı: Web sitesi ya da mobil site aracılığıyla, Alo Kurye erişimi olan ve farklı ortamlardan erişerek danışmanlık hizmeti alan herhangi bir ziyaretçidir.

Bu kullanım şartları ve koşulları, bir reklam verenin web sitesinden ve mobil cihazlardan kişisel hesabına bağlı herhangi bir aboneliği için geçerli olan sözleşme koşullarını belirler.

Kabul: Web sitesinin, bir reklam veren tarafından herhangi bir şekilde kullanılması, mevcut koşulların tamamen kabul edilmesi anlamına gelir.

Sorumluluk: Alo kurye sorumluluğu, gerek reklam veren, gerekse büyük bir sorun nedeniyle gerekli kontrolün yerine getirilmemesinden veya uygunsuz bir şekilde yerine getirilmesinden sorumlu tutulamaz.

Bu şartların değiştirilmesi: Alo kurye, herhangi bir zaman belirtmeksizin, hüküm ve koşulların tamamını veya bir kısmını değiştirme hakkını saklı tutar. Reklam verenlerin, değişikliklerden haberdar olmaları için şartlara bakmaları önerilir.

Çeşitli: Şartların bir kısmının herhangi bir neden ile yasa dışı, geçersiz veya uygulanamaz olması halinde, söz konusu hüküm yazılmamış sayılacak, geri kalan hükümlerin geçerliliği sorgulanmadan reklamcı ve Alo kurye arasında uygulanmaya devam edecektir. Herhangi bir şikayet, Müşteri Hizmetlerine iletilmelidir.